• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Sürekli bir değişme ve gelişmenin yaşandığı dünyada, hukuk ve adalet alanları da bu gelişme ve değişmenin uzağında değildir. Bu nedenle, adalet hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamasına hâkim, bu alanın uluslararası gelişmelerini takip edebilen, son teknolojileri kolaylıkla kullanabilen çalışanlara yönelik talep te gittikçe artmaktadır. Toplumsal sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk aygıtı, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel elemanlara büyük ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, yargı hizmetlerinin görülmesinde kilit nitelik taşıyan personelin iyi yetiştirilmesi hedefini taşımaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları başta Kamu sektörü olmak üzere kamu ve özel sektörün çeşitli kademelerinde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız; zabıt katibi, seçim katibi, infaz katibi, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcısı, icra müdürü ve müdür yardımcısı, icra memuru, infaz ve koruma memurluğu, hukuk bürolarında avukat katibi, noterliklerde noter katibi, mübaşir, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ve icra daireleri meslek elemanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca hukuk bürolarında, hukuk alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda, sınai ve ticari işletmelerin hukuk birimlerinde, bankacılık ve diğer finans kurumlarında uzman veya hukuk işleri bürosu yöneticisi olarak çalışabilmektedir.

Programın ders içerikleri, öğrencilerin gerçek iş deneyimi ile donatılmaları ve derslerde okudukları konuları hayatlarıyla bütünleştirebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Uygulamaya öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde tasarlanan Adalet Önlisans Programı’nda, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip nitelikli personeller yetiştirilmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Hukuk Fakültesi’nin deneyimli, dinamik ve idealist öğretim üyeleri tarafından öğretim görürler. Hukuk Fakültesi ile aynı yerleşke ve bina içerisinde bulunmaları sebebiyle Hukuk Fakültesi’nin birçok olanağından ve hem ulusal hem de uluslararası olarak düzenlenen sempozyumlar, konferanslar gibi çeşitli etkinliklerinden faydalanma imkânına sahiptirler. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerileri en iyi şekilde kazanabilmeleri için alanında uzman öğretim üyelerinden klavye ve bilgisayar dersi gibi dersler almaktadırlar. Ayrıca merkezi sınavlarda mezunlarımıza yardımı olacağını düşündüğümüz Türkçe ifade gücünü arttırmaya ve adaletin temel konusunu oluşturan insan psikolojisini anlamaya yönelik dersler de müfredatımızda yer almaktadır.

Adalet ailesinin bir üyesi olmak ve geleceğe bir adım önde başlayabilmek için, sizleri de Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz.