• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AMAÇLAR

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulu bitirdikten sonra iş bulma imkânı en yüksek olan kişilerdir. Zira, adli teşkilat sisteminin yeniden  yapılandırıldığı günümüzde ciddi bir ara  iş gücü ihtiyacı bulunmakta ve sürekli istihdam yapılmaktadır. Bunun dışında gerek avukat bürolarında ve noterlerde gerekse özel şirketlerin hukuk departmanlarında ve özel firmalarda hukuk bilgisine sahip adaylar öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, öğrencilerini temel hukuk bilgilerinin yanı sıra, hızlı klavye kullanım teknikleri, büro yönetimi, UYAP uygulamaları, protokol kuralları gibi, farklı kariyer yollarını izlerken ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerle donatarak, adalet sisteminin her alanında etkin profesyoneller olarak çalışabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyeleri tarafından öğretim görürler. Hukuk Fakültesi ile aynı yerleşke ve bina içerisinde bulunmaları sebebiyle Hukuk Fakültesi’nin birçok olanağından ve hem ulusal hem de uluslararası olarak düzenlenen sempozyumlar, konferanslar gibi çeşitli etkinliklerinden faydalanma imkanına sahiptirler. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerileri en iyi şekilde kazanabilmeleri için alanında uzman öğretim üyelerinden klavye ve bilgisayar dersi gibi dersler almaktadırlar.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir.

Özel bir devlet üniversitesi konseptiyle yola çıkan İzmir Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 60 kişilik kontenjanıyla öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısıyla, diyaloğa ve interaktif çalışmalara dayalı bir eğitimi mümkün kılmaktadır. Akademik personel başına düşenöğrenci sayısının az olması, öğrenci danışmanlığı sisteminin de en etkin şekilde yürütülmesine neden olmaktadır. Her biri alanında uzman, ileri derecede yabancı dil bilgisine sahip öğretim üyelerimiz öğrencilerin sorularına zaman ayırma ve onlarla iletişim kurma imkanına sahiptir. Öğretim üyelerimizin büyük bir kısmı, yurtdışı deneyimine sahip, yabancı hukuk sistemlerini de yakından tanıma fırsatı ban genç ve dinamik akademisyenlerden oluşmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzun içinde bulunduğu Seyrek Kampüsü, yalnızca çevreci, doğayla içiçe bir kampüs olmayıp, aynı zamanda öğrenci hayatının merkezde toplandığı “yaşayan” bir eğitim ortamıdır. Özellikle Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları; dağcılıktan fotoğrafçılığa, su altı sporlarından, tiyatroya kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde, öğrencilerimize hem ilgi duydukları aktivitelerde bulunabilmek hem de yeni arkadaşlık bağları kurabilmek için ortam oluşturmaktadır. Kampüs içerisinde bulunan sinema salonundan öğrencilerimiz yararlanabilmekte, İzmir’in tarihi ve coğrafi yapısından kaynaklanan çok sayıda kültürel ve doğa amaçlı etkinlik organize edilebilmektedir.

Önlisans, lisans ve lisansüstü aşamalarına uygun birçok amfisi, öğrenci kulüp odaları öğrencilerin kolayca ulaşabildiği akademisyen odalarıyla ve çoğunluğunu hukuk kitaplarının oluşturduğu üniversite kütüphanesiyle öğrencilerine rahat bir çalışma ortamı sunmaktadır.